Ofte stillede spørgsmål - og svar

Hvad koster det at være medlem?

Du indbetaler kr. 500.- som kontingent for perioden frem til 1. november 2018.
Armbåndet, som er adgangstegn koster kr. 200.-
 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Kontakt info@skovshovedhavbad.dk hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen.
Hvis du vil udveksle synspunkter og ideer med andre medlemmer anbefaler vi at bruge foreningens Facebookside.
 

Hvorfor skal mit fine blå armbånd ombyttes med et sort?

Det er ikke for din personlige skyld; men for at par kan kende forskel på hendes og hans, og for at vores adgangssystem kan identificere armbånd der misbruges. Det finder desværre sted, til ugunst for os alle og for stemningen blandt medlemmerne. Vi bryder os ikke om, at påføre dig overflødigt besvær; men det er desværre nødvendigt.
 

Jeg har mistet mit armbånd. Hvordan får jeg et nyt?

Har du mistet dit armbånd, kan du få tilsendt et nyt ved at overføre kr. 200.- til foreningens konto i Danske Bank. Kotonummer 9570-12104618. Husk at skrive "nyt armbånd" og dit cpr. nr. 
 

Kan jeg indbetale direkte til foreningens konto?

Nogle betalinger til foreningen, kan ikke gennemføres via hjemmesidens indbetalingsmodul. I stedet kan du betale ved at overføre penge direkte fra din bankkonto til foreningens konto i Danske Bank. Kontonummer 9570-12104618. Husk at påføre dit navn eller cpr. nr.
Må jeg tage en ven med, der ikke er medlem?
Der er kun adgang til havbadet for voksne, der er medlem af foreningen (se dog herunder). Med 800 medlemmer og lige så mange på venteliste, kan vi ikke give adgang til andre voksne. Hvis du overtræder denne regel, kan du blive ekskluderet af foreningen.

Må jeg tage mit barn eller barnebarn med?
Som medlem af Havbadet kan du tage ét barn eller barnebarn med, hver lørdag mellem kl. 12.00 og kl. 14.00.


Hvordan kommer jeg på ventelisten?

Optagelse på ventelisten sker ved aflevering af personlige data og indbetaling af ventelistegebyr kr. 100.- på foreningens hjemmeside. Hvis du får lov at betale, er du betinget godkendt. Betingelsen er, at du opfylder alle kriterier for at blive medlem iht. foreningens vedtægter.
 

Hvornår åbner I for optagelse på ventelisten?

Bestyrelsen informerer om dato og tidspunkt for åbning senest 2 uger før deadline.
Vi forventer næste runde for ansøgning om optagelse på venteliste tidligst bliver i marts 2018.
 

Hvor informerer I om optagelse på ventelisten?

Bestyrelsen informerer om proceduren for optagelse på ventelisten:
  • på foreningens hjemmeside.
  • i nyhedsbrev til foreningens medlemmer incl. dem på ventelisten.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | Bankkonto i Danske Bank 9570-12104618 | CVR 38004077