Ofte stillede spørgsmål - og svar

Hvad koster det at være medlem?

Du indbetaler kr. 400.- som kontingent for perioden frem til 1. september 2017.
Armbåndet, som er adgangstegn koster kr. 200.-

Det årlige kontingent, pris for armbånd og eventuelt gebyr for at stå på venteliste fremover fastsættes ved eller kort efter generalforsamlingen i 4. kvartal.

Hvor gammel skal jeg være for at blive medlem?

Du kan blive medlem fra og med du fylder 18 år. 

Hvem kan jeg kontakte med spørgsmål?

Kontakt info@skovshovedhavbad.dk hvis du har forslag, spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsen.

Hvis du vil udveksle synspunkter og ideer med andre medlemmer anbefaler vi at bruge foreningens Facebookside.

Får jeg kontingent retur?

Du får ikke kontingent retur som følge af Havbadets forsinkede åbning. Bestyrelsen har besluttet, at alle medlemmer slipper for at betale kr. 200.- i gebyr for adgangs-armbånd, som kompensation for forsinkelsen.

Må jeg tage en ven med, der ikke er medlem?

Der er kun adgang til havbadet for voksne, der er medlem af foreningen (se dog herunder). Med 800 medlemmer og lige så mange på venteliste, kan vi ikke give adgang til andre voksne. Hvis du overtræder denne regel, kan du blive ekskluderet af foreningen.

Må jeg tage mit barn eller barnebarn med?

Som medlem af Havbadet kan du tage ét barn eller barnebarn med, hver lørdag mellem kl. 12.00 og kl. 14.00
Skovshoved Havbad | Bankkonto i Danske Bank 9570-12104618 | Skovshoved Havn 11A, 2920 Charlottenlund