For medlemmer 

Som medlem af Skovshoved Havbad kan du benytte Havbadet. Du er samtidig del af et fællesskab, som har ansvar for Havbadets succes.

Foreningens vedtægter fastlægger hvordan vi organiserer os med generalforsamling, bestyrelse, udvalg og særligt ansvarlige. Havbadets husorden regulerer din og vores adfærd: beskriver takt og tone som vi forventer det af hinanden i det daglige.

Aktuelt

Optagelse af nye medlemmer sker på den måde, at de 400 der står øverst på ventelisten får besked om, at de er optaget som fuldgyldige medlemmer, og at medlemsskabet træder i kraft, når de har betalt kontingent og armbånd. Når de nye medlemmer har fået udleveret armbånd, kan de benytte Havbadet på lige fod med alle andre medlemmer.

De første armbånd til nye medlemmer bliver udleveret den 5. januar 2018.

Der åbnes ikke for optagelse på venteliste før sidste halvdel af februar måned. Proceduren meldes ud på hjemmesiden og med nyhedsmail til alle medlemmer incl. dem på ventelisten.

 

Giv og få korrekte data

Siderne under For medlemmer indeholder den information du har brug for som medlem: Foreningens vedtægter samt nærmere regler og retningslinjer, tilmeldelse til interne arrangementer etc.

Siden er under opbygning, og mangler endnu nogle faciliteter og informationer.

Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | Bankkonto i Danske Bank 9570-12104618 | CVR 38004077