Fra bestyrelsen

I bestyrelsen bestræber vi os på at virkeliggøre generalforsamlingens intensioner inden for de retningslinjer vedtægterne udstikker.

Du finder en oversigt over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i højre spalte.
 

Foreningens vedtægter og husorden 


Vedtægterne for Skovshoved Havbad blev vedtaget på den stiftende generalforsamling. Se dem via link herunder.

Havbadets Husorden er vedtaget af bestyrelsen som formelle retningslinjer for den daglige drift. De kan løbende ændres af bestyrelsen efter behov. Se dem via link herunder.
Havbadets Gyldne regler er den populære udgave af Husorden. De er også godkendt af bestyrelsen, og kan - lige som Husorden - ændres af bestyrelsen efter behov. Se dem via link herunder.
 

Download dokumenter:

Vedtægter SH - godkendt 10.11.2016 (0.3 Mb)
Havbadets Husorden 170720 (0.8 Mb)
SH - referat stiftende generalforsamling 10.11.16 (0.3 Mb)

Bestyrelsesmøder

25.04.2017
Bestyrelsen samler op på aktuelle opgaver og drøfter oplæg til fremtidig intern arbejdsdeling i bestyrelsen.

08.04.2017
Skovshoved Havbads indvielse

04.04.2017
Indvielsens koreografi fastlægges i detaljer. Opgaver fordeles.

28.03.2017
Konsulentopgaver gennemgås og besluttes. Økonomi status. Vi skal holde igen.

07.03.2017
Status på Havnefogedens opgaver. Nordvands udledning af spildevand. Indvielsen fastlægges.

28.02.2017
Husorden og Gyldne regler drøftes. Arrangementsplan forelægges.

31.01.2017

Forsinkelse af husets færdiggørelse og projekter før indvielsen drøftes. opgaverne fordeles.

11.01.2017

SH er godkendt som forening iht. FOF's regler. Byggeprocessen følges tæt. Indvielsen forberedes. 

23.11.2016

Bestyrelsen konstitueres: Formand Peter Mollerup. Næstformand Marianne Slot. Kasserer: Mads Pii.

Stiftende generalforsamling 

10.11.2016
Valg af bestyrelse: Marianne Slot, Peter Mollerup, Peter Arne Sørensen, Mads Pii og Karen Madsen samt suppleanter Jannik Friis og Lars Ellesøe. Foreningens vedtægter blev vedtaget énstemmigt.

Referat fra den stiftende generalforsamling kan downloades fra link til venstre.

Skovshoved Havbad | Bankkonto i Danske Bank 9570-12104618 | Skovshoved Havn 11A, 2920 Charlottenlund