COVID-19

Selvom alle COVID-19 restriktioner nu er ophævet fra myndighedernes side, vil vi stadigvæk opfordre dig til at følge de gængse gode råd vedr. håndhygiejne og sygdom.
 • Du bør derfor vaske eller spritte hænder ved ankomst til Havbadet
 • Føler du dig syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Respekter en naturlig afstand til andre medlemmer
Følg altid myndighedernes råd og vejledning.

Er du smittet?
Hvis du konstateres smittet med COVID-19 og har opholdt dig i Havbadet, giv da venligst bestyrelsen besked herom hurtigst muligt.

Så kan vi via armbåndsstatistikken underrette andre medlemmer der har været i Havbadet i samme tidsrum.

COVID-19

Grundet COVID-19 er der fra fredag den 21. maj 2021 indført følgende smitteforebyggende restriktioner.

 • Du skal kunne fremvise gyldigt Coronapas ved stikprøvekontrol
 • Du kan kun benytte Havbadet mandag til fredag, klokken 05:30 til 22:00
 • Der må maksimalt være 6 personer i bygningen
 • Du må maksimalt opholde dig 30 minutter i bygningen
 • Du skal respektere afstandsmarkeringerne i omklædningen og i saunaen
 • Du skal sidde på et håndklæde der dækker al hud mod træværket i saunaen
 • Du må ikke medbringe børn, børnebørn eller gæster
 • Du skal vaske og/eller spritte hænder når du kommer ind i bygningen

Er der plads?

Ved døren har vi monteret en tavle med 6 LEDIG / OPTAGET skilte. Dem skal du forholde dig til, når du ankommer til Havbadet.
 • Hvis alle skiltene står på rød OPTAGET, må du ikke gå ind i bygningen.
 • Er der ét eller flere grønne LEDIG skilte, skal du skifte ét af dem over på rødt OPTAGET når du går ind i bygningen.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077