Ordinær generalforsamling 2019

Havbadets ordinære generalforsamling bliver i år afholdt onsdag den 13. november 2019, kl. 18:00, på Skovshoved Skole. Adressen er:

Skovshoved Skole (aulaen i hovedbygningen)
Korsgårdsvej 1
2920 Charlottenlund

Tilmelding til generalforsamlingen finder du nederst på siden. Husk at tilmelde dig senest mandag den 11. november 2019. Traditionen tro serverer vi en sandwich og drikkelse, inden generalforsamlingens start.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 2. Bestyrelsens beretning
  1. Badevandskvalitet ved Skovshoved Havbad
 3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de(t) være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 15. oktober 2019. Forslag sender du til Havbadets info-mail.

Vil du stille op som kandidat eller suppleant til bestyrelsen, skal du meddele dit kandidatur senest tirsdag den 15. oktober 2019. I henhold til vedtægterne kan kandidater også stille op på selve generalforsamlingen.

Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du stemme ved skriftlig fuldmagt på indkomne forslag og de kandidaturer bestyrelsen har modtaget. Du finder fuldmagtsblanket til download i højre side.

Bemærk at dagsordenen og fuldmagtsblanketten først kan downloades efter fristen for indkomne forslag og kandidaturer.

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter til generalforsamlingen.
 • Bestyrelsens beretning (følger snarest)
 • Regnskab (følger snarest)
 • Dagsorden inkl. forslag (tilgængelig efter frist for forslag)
 • Fuldmagt (tilgængelig efter frist for forslag og kandidaturer)
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077