Ordinær generalforsamling 2020 (online)

Havbadets ordinære generalforsamling bliver i år afholdt tirsdag den 17. november 2020, klokken 18:00 til 20:00.
 
Husk at tilmelde dig senest fredag den 13. november 2020. Tilmelding foretages nederst på siden.

COVID-19 forbehold
Efter mange og lange overvejelser har vi i bestyrelsen besluttet at årets generalforsamling afholdes virtuelt. Som situationen er lige nu og desværre nok et stykke tid endnu, mener vi ikke at det vil være forsvarligt at vi stimler sammen rent fysisk.

Bestyrelse vil sidde samlet – med god afstand naturligvis – og generalforsamlingen vil foregå på en online mødeplatform. Alle tilmeldte vil forinden få tilsendt et link til onlinemødet med detaljer om hvordan det fungerer.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt
Forslag
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de(t) være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020. De(t) begrundede forslag sender du til Havbadets info-mail, inkl. dit fulde navn.

Kandidatur
Vil du stille op som kandidat eller suppleant til bestyrelsen, skal du meddele dit kandidatur senest torsdag den 15. oktober 2020. Dit kandidatur sender du til Havbadets info-mail, inkl. dit fulde navn, ledsaget af en kort introduktion af dig selv og gerne hvorfor du stiller op. I henhold til vedtægterne kan kandidater dog også stille op på selve generalforsamlingen.

Fuldmagt
Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du stemme ved skriftlig fuldmagt på indkomne forslag og de kandidaturer Bestyrelsen har modtaget. Du kan afgive dine egne stemmer ved at udfylde formularen "Fuldmagt" eller befuldmægtige Bestyrelsen til at stemme på dine vegne ved at udfylde formularen "Fuldmagt til Bestyrelsen".

Din fuldmagt skal sendes til bestyrelsen senest fredag den 13. november 2020.

Du finder fuldmagtsblanketter og alle andre dokumenter til download i højre side eller nedenfor på mobile enheder.

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter til generalforsamlingen.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077