Ordinær generalforsamling 2020

Havbadets ordinære generalforsamling bliver i år afholdt tirsdag den 17. november 2020, klokken 18:00 til 20:00.
 
Husk at tilmelde dig senest fredag den 13. november 2020. Tilmelding foretages nederst på siden.

COVID-19 forbehold
I skrivende stund ved vi ikke om generalforsamlingen kan afvikles fysisk. Det afhænger blandt andet af forsamlingsforbuddet, der. pt. er max 50 personer.

Bestyrelsen har præ-booket et konferencelokale, i tilfælde af at en fysisk generalforsamling bliver mulig. Der vil i modsætning til de forrige år, ikke blive serveret nogen form for forplejning, som led i at mindske smittespredning.

Hvis det ikke bliver muligt at afvikle generalforsamlingen i fysiske rammer, vil det blive virtuelt, via en online møde-platform. Vi udsender særskilt invitation herom, hvis det bliver aktuelt.
 
Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt


Forslag
Hvis du har forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de(t) være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020. De(t) begrundede forslag sender du til Havbadets info-mail, inkl. dit fulde navn.

Kandidatur
Vil du stille op som kandidat eller suppleant til bestyrelsen, skal du meddele dit kandidatur senest torsdag den 15. oktober 2020. Dit kandidatur sender du til Havbadets info-mail, inkl. dit fulde navn, ledsaget af en kort introduktion af dig selv og gerne hvorfor du stiller op. I henhold til vedtægterne kan kandidater dog også stille op på selve generalforsamlingen.

Fuldmagt
Hvis du er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan du stemme ved skriftlig fuldmagt på indkomne forslag og de kandidaturer Bestyrelsen har modtaget. Du kan afgive dine egne stemmer ved at udfylde formularen "Fuldmagt" eller befuldmægtige Bestyrelsen til at stemme på dine vegne ved at udfylde formularen "Fuldmagt til Bestyrelsen".

Du finder fuldmagtsblanketter og alle andre dokumenter til download i højre side eller nedenfor på mobile enheder.

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter til generalforsamlingen.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077