Ordinær generalforsamling 2019

Havbadets ordinære generalforsamling blev i år afholdt onsdag den 13. november 2019, kl. 18:00, på Skovshoved Skole. 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
    1. Badevandskvalitet ved Skovshoved Havbad
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Du finde alle relevante dokumenter, så som referat, årsregnskab, etc. til download i højre side eller nedenfor på mobile enheder.

Stor tak til alle de fremmødte!

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter fra generalforsamlingen.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077