Ordinær generalforsamling 2020

Havbadets ordinære generalforsamling blev i år afholdt online via et Zoom møde, tirsdag den 17. november 2020, kl. 18:00. 

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

 

Du finder alle relevante dokumenter, så som referat, årsregnskab, etc. til download i højre side eller nedenfor på mobile enheder.

Stor tak til alle de online fremmødte!

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter fra generalforsamlingen.
Skovshoved Havbad | Skovshoved Havn 11A 2920 Charlottenlund | CVR 38004077